Om Bypresten i Sandnes


Bypresten er Den norske kirkes arbeid blant rusavhengige i Sandnes