NÆRVÆR-LOTTERIET 2023


Byprestens årlige lotteri er i gang og vi håper mange har lyst til å kjøpe lodd!  

Les mer
 

NÆRVÆR-LOTTERIET 2023


Byprestens årlige lotteri er i gang og vi håper mange har lyst til å kjøpe lodd!  

Les mer

Gatemagasinet Asfalt hos Bypresten


Vi er stolte og glade for igjen å være salgskontor for Gatemagasinet ASFALT i Sandnes!   

Les mer
 

Gatemagasinet Asfalt hos Bypresten


Vi er stolte og glade for igjen å være salgskontor for Gatemagasinet ASFALT i Sandnes!   

Les mer

Trekningsliste Nærværlotteri


Les mer
 

Trekningsliste Nærværlotteri


Les mer

Nærvær på videregående

Siden høsten 2021 har Bypresten vært faste dager på Vågen og Gand videregående skoler. Målet er å fremme livsmestring og drive rusforebygge...

Les mer

Støtt Bypresten på Vipps

Bypresten må selv samle inn mesteparten av pengene til egen drift. Du kan støtte oss på Vipps nr 11 73 20

Les mer