Hvem er vi og hva gjør vi?


Bypresten arbeider blant rusavhengige i Sandnes og forebyggende arbeid i videregående skole, ut fra kjerneverdiene tid til å lytte, vilje til å hjelpe og tro på endring.

Byprestene har sitt hovedfokus på mennesker som sliter med rusproblematikk, på kontakt og oppfølging, med samtaler, ulike aktiviteter, og praktisk hjelp. Vi jobber også forebyggende blant elever på Gand og Vågen videregående skole.
Noen ansvarsområder er fordelt:

Øyvind Justnes Andersen er ledende byprest og har et særskilt ansvar for økonomi og administrasjon. I tillegg driver han oppsøkende arbeid i rusmiljøet og er koordinator for praktisk støtte vi tilbyr. Øyvind besøker også menigheter, lag og foreninger og forteller om arbeidet og deltar på hverdagsmessene hver onsdag.

Karine Torvanger har hovedansvar for oppfølging av kvinnene i rusmiljøet. Hun jobber også oppsøkende og forebyggende på Vågen og Gand videregående skoler. Videre har Karine ansvar for profilering i sosiale medier og på nettsiden.

Frode Helvig leder blant annet Alpha-kurs i rusmiljøet. Han jobber også oppsøkende og forebyggende blant elever på Vågen og Gand videregående skoler. 

 

Byprestens virksomhet kan deles inn i 8 kjerneområder:

 • Oppsøkende virksomhet – Benken på Ruten, gatene i Sandnes, hjemmebesøk, sykehus, behandlingssteder, fengsel og andre steder der rusavhengige er å finne.
 •  
 • Inviterende virksomhet – Døra til kontoret står som regel oppe og kaffekannen er (nesten) alltid full. Det inviteres inn til både avtalte og spontane samtaler hos oss. 
 •  
 • Praktisk støtte – flyttehjelp, transport, rydding, og følge og være bisitter for rusavhengige som skal i møte med f.eks. lege, bank, politi, NAV osv.  
 •  
 • Samtaler – byprestene har taushetsplikt, er tilgjengelige, og tilbyr et trygt og fordomsfritt rom for den gode -og ofte sårbare- samtalen.
 •  
 • Samtalegrupper –  mange i rusmiljøet bærer på ulike tapsopplevelser og sorg. Samtalegruppene gir en anledning til å sette ord på og dele med hverandre.
 •  
 • Utflukter og aktiviteter - kjedsomhet er et vanlig problem i rusmiljøet. Turer og aktiviteter som byprestene jevnlig tilbyr gir både opplevelser og fellesskap.
 •  
 • Hverdagsmesser og retreater – i likhet med folk flest har mange rusavhengige også åndelige behov, og det er mye tro i rusmiljøet. Byprestene tilbyr arenaer der troen kan komme til uttrykk og leves ut.

Nysatsing på ungdom
Fra og med høsten 2021 har Bypresten valgt å utvide arbeidet til også å gjelde ungdom. Frode og Karine skal etablere et samtaletilbud på de to videregående skolene Vågen og Gand. Målet er å tilby elevene et samtaletilbud hvor smått og stort kan tas opp - ikke bare rusrelaterte temaer. Vi ønsker å være en rusforebyggende instans med fokus på livsmestring. 

 

 

Tilbake