Hvem er vi og hva gjør vi?


Bypresten arbeider blant rusavhengige i Sandnes, ut fra kjerneverdiene vilje til å lytte, tid til å hjelpe og tro på endring.

 

Byprestene har sitt hovedfokus på mennesker som sliter med rusproblematikk, på kontakt og oppfølging, med samtaler, ulike aktiviteter, og praktisk hjelp. Men noen ansvarsområder er fordelt:

Øyvind Justnes Andersen har et særskilt ansvar for å skaffe økonomiske midler til virksomheten.

Karine Torvanger har hovedansvar for oppfølging av kvinnene i rusmiljøet, i tillegg til ansvar for profilering i sosiale medier og på nettsiden.

Frode Helvig leder arbeidet blant elever på Vågen og Gand videregående skoler. 

 

Byprestens virksomhet kan deles inn i 8 kjerneområder:

 • Oppsøkende virksomhet – Benken på Ruten, gatene i Sandnes, hjemmebesøk, sykehus, behandlingssteder, fengsel og andre steder der rusavhengige er å finne.
 •  
 • Inviterende virksomhet – Døra til kontoret står som regel oppe og kaffekannen er (nesten) alltid full. Det inviteres inn til både avtalte og spontane samtaler hos oss. 
 •  
 • Praktisk støtte – flyttehjelp, transport, rydding, og følge og være bisitter for rusavhengige som skal i møte med f.eks. lege, bank, politi, NAV osv.  
 •  
 • Samtaler – byprestene har taushetsplikt, er tilgjengelige, og tilbyr et trygt og fordomsfritt rom for den gode -og ofte sårbare- samtalen.
 •  
 • Samtalegrupper –  mange i rusmiljøet bærer på ulike tapsopplevelser og sorg. Samtalegruppene gir en anledning til å sette ord på og dele med hverandre.
 •  
 • Utflukter og aktiviteter - kjedsomhet er et vanlig problem i rusmiljøet. Turer og aktiviteter som byprestene jevnlig tilbyr gir både opplevelser og fellesskap.
 •  
 • Hverdagsmesser og retreater – i likhet med folk flest har mange rusavhengige også åndelige behov, og det er mye tro i rusmiljøet. Byprestene tilbyr arenaer der troen kan komme til uttrykk og leves ut.

Nysatsing på ungdom
Fra og med høsten 2021 har Bypresten valgt å utvide arbeidet til også å gjelde ungdom. Frode og Karine skal etablere et samtaletilbud på de to videregående skolene Vågen og Gand. Målet er å tilby elevene et samtaletilbud hvor smått og stort kan tas opp - ikke bare rusrelaterte temaer. Vi ønsker å være en rusforebyggende instans med fokus på livsmestring. 

 

 

Tilbake