Hvem er vi og hva gjør vi?


Bypresten arbeider blant rusavhengige i Sandnes, ut fra kjerneverdiene Vilje til å lytte, Tid til å hjelpe, og Tro på endring.

 

Alle de tre byprestene har sitt hovedfokus på mennesker som sliter med rusproblematikk, på kontakt og oppfølging, med samtaler ulike aktiviteter, og praktisk hjelp. Men noen ansvarsområder er fordelt:

Ingeborg Erikstein Krager har det overordnede daglige ansvar for virksomheten, og et særskilt fokus på kvinner i rus.

Øyvind Justnes Andersen har et særskilt ansvar for å skaffe økonomiske midler til virksomheten.

Günter Aksel Theiss har et særskilt ansvar for salgskontoret for Gatemagasinet Asfalt, samt profilering i sosiale medier og nettsiden.

Byprestens virksomhet kan deles inn i 8 kjerneområder:

 • Oppsøkende virksomhet – Benken på Ruten, gatene i Sandnes, hjemmebesøk, sykehus, behandlingssteder, fengsel og andre steder der rusavhengige er å finne.
 •  
 • Inviterende virksomhet – fellesskap, mat og kaffe på salgskontoret for Gatemagasinet Asfalt i Byprestens lokaler, åpent hver virkedag kl 10.00-13.00.
 •  
 • Gatemagasinet ASFALT – som gir mennesker med ruserfaring inntekt, men også struktur i hverdagen, mestringsopplevelser, verdighet, og kontakt med folk.
 •  
 • Praktisk støtte – flyttehjelp, transport, rydding, og følge og være bisitter for rusavhengige som skal i møte med f.eks. lege, bank, politi, NAV osv.  
 •  
 • Samtaler – byprestene har taushetsplikt, er tilgjengelige, og tilbyr et trygt og fordomsfritt rom for den gode -og ofte sårbare- samtalen.
 •  
 • Samtalegrupper –  mange i rusmiljøet bærer på ulike tapsopplevelser og sorg. Samtalegruppene gir en anledning til å sette ord på og dele med hverandre.
 •  
 • Utflukter og aktiviteter - kjedsomhet er et vanlig problem i rusmiljøet. Turer og aktiviteter som byprestene jevnlig tilbyr gir både opplevelser og fellesskap.
 •  
 • Hverdagsmesser og retreater – i likhet med folk flest har mange rusavhengige også åndelige behov, og det er mye tro i rusmiljøet. Byprestene tilbyr arenaer der troen kan komme til uttrykk og leves ut.

 

 

 

Tilbake