Hvem er vi og hva gjør vi?


Bypresten arbeider blant rusavhengige i Sandnes, ut fra kjerneverdiene Vilje til å lytte, Tid til å hjelpe, og Tro på endring.

 

Byprestene har sitt hovedfokus på mennesker som sliter med rusproblematikk, på kontakt og oppfølging, med samtaler ulike aktiviteter, og praktisk hjelp. Men noen ansvarsområder er fordelt:

Øyvind Justnes Andersen har et særskilt ansvar for å skaffe økonomiske midler til virksomheten.

Günter Aksel Theiss har et særskilt ansvar for profilering i sosiale medier og nettsiden.

Byprestens virksomhet kan deles inn i 7 kjerneområder:

 • Oppsøkende virksomhet – Benken på Ruten, gatene i Sandnes, hjemmebesøk, sykehus, behandlingssteder, fengsel og andre steder der rusavhengige er å finne.
 •  
 • Inviterende virksomhet – fellesskap, mat og kaffe på salgskontoret for Gatemagasinet Asfalt i Byprestens lokaler, åpent hver virkedag kl 10.00-13.00.
 •  
 • Praktisk støtte – flyttehjelp, transport, rydding, og følge og være bisitter for rusavhengige som skal i møte med f.eks. lege, bank, politi, NAV osv.  
 •  
 • Samtaler – byprestene har taushetsplikt, er tilgjengelige, og tilbyr et trygt og fordomsfritt rom for den gode -og ofte sårbare- samtalen.
 •  
 • Samtalegrupper –  mange i rusmiljøet bærer på ulike tapsopplevelser og sorg. Samtalegruppene gir en anledning til å sette ord på og dele med hverandre.
 •  
 • Utflukter og aktiviteter - kjedsomhet er et vanlig problem i rusmiljøet. Turer og aktiviteter som byprestene jevnlig tilbyr gir både opplevelser og fellesskap.
 •  
 • Hverdagsmesser og retreater – i likhet med folk flest har mange rusavhengige også åndelige behov, og det er mye tro i rusmiljøet. Byprestene tilbyr arenaer der troen kan komme til uttrykk og leves ut.

 

 

 

Tilbake