Kontaktinformasjon byprestene


Dette er staben hos Bypresten i Sandnes

ØYVIND JUSTNES ANDERSEN, Byprest

Leder for Bypresten. Har et særskilt ansvar for å skaffe økonomiske midler til virksomheten, oppsøkende arbeid i miljøet og koordinator av praktisk støtte vi tilbyr. Øyvind besøker også menigheter, lag og foreninger og forteller om arbeidet og deltar på hverdagsmessene hver onsdag.

Tlf 97 69 96 77
Epost

Kontoradresse: Oalsgata 12, 4319 Sandnes

 

KARINE TORVANGER, Diakon (I foreldrepermisjon) 

Hedvig C. Karlsen, pedagog og diakonimedarbeider (vikar)

Har hovedansvar for oppfølging av kvinnene i rusmiljøet, pedagogisk ansvarlig for undervisningsopplegg, fasilitør til matlagingen på Bare for Løye på Gand videregående skole, i tillegg til ansvar for profilering i sosiale medier og på nettsiden.

Tlf: 973 42 352

Epost

Kontoradresse: Oalsgata 12, 4319 Sandnes

 

FRODE HELVIG, Byprest for ungdom

Leder Alpha-kurs, oppsøkende og forebyggende arbeid blant elever på Vågen og Gand videregående skoler. Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av fysisk aktivitet på Bare for Løye på Gand videregående skole. I tillegg til teologisk og informativ formidling om vårt arbeid både på Hverdagsmesser og på besøk ute i menighetene.

Tlf.: 986 03 405

Epost

Kontoradresse: Oalsgata 12, 4319 Sandnes

Tilbake