Støtt Bypresten i Sandnes


Bypresten  får dekket en stilling av Sandnes kommune, men må selv sørge for de øvrige drøyt 2 millioner som trengs for å drive arbeidet. Dette gjøres gjennom store forestillinger i Kulturhuset, stort lotteri, søknader til fond, legater og stiftelser, samt gaver fra foreninger, lag, menigheter og enkeltpersoner.

 

Finner ingen data.