Nærvær på videregående


Siden høsten 2021 har Bypresten vært faste dager på Vågen og Gand videregående skoler. Målet er å fremme livsmestring og drive rusforebyggende tiltak blant elevene. Vi ønsker å være en tilgjengelig aktør med taushetsplikt som elevene kan ta kontakt med om stort og smått. 

På Vågen vgs. får elevene tilbud om gratis frokost i form av grøt hver morgen. Vi deler ut denne en gang i uka, som et kontaktsøkende tiltak. Vi går oppsøkende i gangene og er innom 1. - og 2.klassingene med et undervisningsopplegg hver høst. Vi disponerer et eget kontor hvor vi inviterer til samtale. Det er etablert et godt samarbeid med helsesykepleier og ressursteamet på skolen. 

På Gand vgs. bruker vi også mye tid på det oppsøkende arbeidet i fellesområdene på skolen. Vi er tilgjengelige for samtaler og spiller gjerne bordtennis når vi får muligheten :) I samarbeid med skolens miljøteam inviterer vi til "Bare for løye" hver mandag ettermiddag. Alle elevene er velkomne og de får tilbud om aktiviteter i gymsalen eller matlaging. Etter en time samles alle for å spise den ferdige maten sammen. Også her har vi et eget rom for samtaler med elevene og et godt samarbeid med helsesykepleiere og rådgivere.

Tilbake