Har du et rusproblem?


Har du utfordringer knyttet til bruk av rusmidler? (alkohol, narkotiske stoffer eller medikamenter) 

Lurer du på om du er i ferd med å utvikle en avhengighet av rusmidler?

Ta gjerne kontakt med Bypresten for en fortrolig samtale, eller for å høre om vår virksomhet.