Har du et rusproblem?


Har du utfordringer knyttet til bruk av rusmidler? (alkohol, narkotiske stoffer eller medikamenter) 

Lurer du på om du er i ferd med å utvikle en avhengighet av rusmidler?

Ta gjerne kontakt med Bypresten for en fortrolig samtale, eller for å høre om vår virksomhet.

 

Vi arbeider ut fra kjerneverdiene tid til å lytte, vilje til å hjelpe og tro på endring. 

Byprestens virksomhet kan deles inn i 8 kjerneområder: 

 • Oppsøkende virksomhet – Benken på Ruten, gatene i Sandnes, hjemmebesøk, sykehus, behandlingssteder, fengsel og andre steder der rusavhengige er å finne. 
   
 • Inviterende virksomhet – Døra til kontoret står som regel oppe og kaffekannen er (nesten) alltid full. Det inviteres inn til både avtalte og spontane samtaler hos oss.  
   
 • Praktisk støtte – flyttehjelp, transport, rydding, og følge og være bisitter for rusavhengige som skal i møte med f.eks. lege, bank, politi, NAV osv.   
   
 • Samtaler – byprestene har taushetsplikt, er tilgjengelige, og tilbyr et trygt og fordomsfritt rom for den gode, og ofte sårbare, samtalen. 
   
 • Samtalegrupper –  mange i rusmiljøet bærer på ulike tapsopplevelser og sorg. Samtalegruppene gir en anledning til å sette ord på og dele med hverandre.
   
 • Utflukter og aktiviteter - kjedsomhet er et vanlig problem i rusmiljøet. Turer og aktiviteter som byprestene jevnlig tilbyr gir både opplevelser og fellesskap. 
   
 • Hverdagsmesser og retreater – i likhet med folk flest har mange rusavhengige også åndelige behov. Byprestene tilbyr arenaer der troen kan komme til uttrykk og leves ut.