Støtt Bypresten på Vipps


Bypresten må selv samle inn mesteparten av pengene til egen drift. Du kan støtte oss på Vipps nr 11 73 20

Bypresten får en stilling dekket av Sandnes kommune, men må selv sørge for de øvrige 2 millioner som trengs for å drive arbeidet. Dette gjøres blant annet gjennom store forestillinger i Kulturhuset, et stort lotteri, søknader til fond, legater og stiftelser, samt gaver fra foreninger, lag, menigheter og enkeltpersoner. Økonomien er periodevis krevende, men Bypresten ønsker å fortsette sin virksomhet på samme nivå som i dag. Ditt bidrag vil være til stor hjelp. 

Tilbake