NÆRVÆR-lotteriet


En av byprestenes viktigste inntektskilde er det årlige store lotteriet. Lotteriets særpreg er størrelsene på gevinstene samt loddprisen.

 

Les om Nærværlotteriet 2019 med gevinstliste her

Skjæveland om NÆRVÆR-lotteriet

Næring i Sandnes om NÆRVÆR-lotteriet

Alle gevinster i NÆRVÆR-lotteriet er gaver fra næringslivet, stort sett fra Rogaland men også fra andre steder i Norge. Selgergruppen vår av yrkesaktive og tidligere yrkesaktive fra næringslivet selger lodd direkte til næringsdrivende i regionen. Men private loddkjøpere utgjør også etter hvert en betydelig gruppe.

Hvert lodd koster kr. 1.000 og rammene for lotterisalget ligger som oftest et sted mellom 500 og 600.000 kroner.  Salget av lodd foregår i grove trekk fra oktober til  midten av desember.

Vi satser på store og fine gevinster, der verdien som regel ligger mellom 10 og 20.000 kroner.

Sjekk våre hjemmesider for årets gevinster, de pleier å være klare til september måned.

Ønsker du lodd er det bare å sende en mail til byprest Øyvind Justnes Andersen send e-post hvor du oppgir navn, telefonnummer og en mailadresse, og hvor mange lodd du vil ha.

Overskuddet av lotteriet er en av våre viktigste inntektskilder for å kunne drive arbeidet vårt i rusmiljøet i Sandnes.

Daglig leder i Skjæveland Cement sier dette om hvorfor de kjøper lott i Nærvær-lotteriet:

«Våre eiere Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk  er samfunnsbevisste mennesker som  ønsker å vise samfunnsansvar i praksis. Vi synes arbeidet som byprestene gjør i sin hverdag absolutt er verd å støtte. Og det er godt å vite at pengene kommer direkte til nytte blant de som sliter med rusproblemer i vårt nærområde.»

Tilbake