Vi trenger frivillige


Vil du være med å styrke vår forebyggende satsning?

 

Bypresten satset fra høsten 2021 også på forebyggende arbeid blant ungdom i videregående skole.

Vi har et godt samarbeid med Gand og Vågen videregående skoler og tilbringer en ukedag på hver av skolene. På Vågen deler vi ut grøt før skoledagen begynner, besøker klasser, underviser i livsmestring, deltar på huskonserter og har samtaler med elevene både i små grupper og en til en.

På Gand er vi til stede og deltar i aktivitetene i friminuttene sammen med skolens miljøteam, vi besøker klasser, har samtaler i små grupper og en til en. I tillegg arrangere vi sammen med miljøteamet en etter skoletidaktivitet som vi har kalt "Bare for løye". Dette pågår fra 15.00 til 17.00. Elevene deler seg inn etter hvem som vil delta på fysisk aktivitet i gymsalene og hvem som vil lage mat som alle spiser samlet kl. 16.15.

Vi er så heldige at vi får lov til å tilbringe tid sammen med fantastiske ungdommer. De setter stor pris på tiltaket, både med å delta og med å takke. Vi ønsker å fremme denne muligheten til å være et trygt nærvær i de unges liv. Kan du tenke deg å være med som frivillig? Du kan ta på deg treningsklær og delta i aktivitetene i skolens gymsaler eller du kan låne et forkle hos oss for å hjelpe og veilede ungdommene som lager mat på kjøkkenet. Uansett hvilke av aktivitetene du kan tenke deg å delta på vil vi be deg søke om politiattest før du får delta sammen med oss.

Ta kontakt med Frode eller Hedvig dersom du kjenner at du har en mandag tidlig ettermiddag ledig. Du kan være med en gang, jevnlig eller når det passer for din kalender.

Frode: 986 03 405

Hedvig: 973 42 352

Tilbake