Nysatsing hos Bypresten


Bypresten utvider sitt arbeid og skal fra høsten 2021 både handle om voksne i det etablerte rusmiljøet i Sandnes, i tillegg til et nytt samtaletilbud for elever på videregående skoler i byen.

 

 

 

I 2021 besluttet staben å utvide Byprestens arbeid. Til nå hadde fokuset vært på voksne i aktiv rus. Etter å ha vært i dialog med de to videregående skolene Vågen og Gand over lengre tid ble det bestemt at det skulle etableres et samtaletilbud på skolene med den hensikt å drive rusforebyggende arbeid og fremme livsmestring blant elevene. I August 2021 ble Frode Helvig ansatt i Bypresten. Han er utdannet prest og har både erfaring som misjonær i Thailand og innen rusbehandling. Frodes hovedoppgave er å lede arbeidet blant ungdom på Vågen og Gand vgs. Vi gleder oss til å ta fatt på det spennende arbeidet sammen med Vågen og Gand vgs.! 

Tilbake