BYPRESTEN NEDBEMANNER - OG MÅ AVSLUTTE ASFALT


De usikre økonomiske tidene har rystet Byprestens økonomiske fundament slik at det ikke kan ansettes en erstatter for Ingeborg Krager. Konsekvensen er at Bypresten må si fra seg ansvaret for Salgskontoret til Asfalt. 

 

Stillingen som byprest/diakon i Sandnes var utlyst og skulle tilsettes nå i vår. Det blir det ikke noe av.

Bypresten i Sandnes har hatt tre fulle stillinger og drevet gatenær og oppsøkende virksomhet i rusmiljøet i Sandnes siden 2003 i tillegg til å ha hatt ansvar for gatemagasinet ASFALT på Sandnes og Jæren fra oppstarten i 2009 og frem til i dag.

Bakgrunnen for ikke å tilsette den tredje bypresten / diakonen har utelukkende dreiet seg om økonomi.  70% av inntektene som trengs i arbeidet er innsamlede midler fra private, næringsdrivende, stiftelser, banker, menigheter, lag og foreninger/kulturarrangement.

Utsiktene for å klare de forpliktelsene tre hele årsverk medfører er dårligere enn før i og med en mer urolig økonomi for både private, bedrifter og stiftelser.

Følgene for Byprestens virksomhet blir at vi fra 2.juli ikke lenger er i stand til å ta ansvar for gatemagasinet ASFALT, hvor vi har vi brukt ett årsverk. Stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland jobber nå med å finne nye samarbeidspartnere i Sandnes som så raskt som mulig vil være salgskontor for Asfaltselgere.


De to gjenværende byprestene kommer fortsatt til å ha det gatenære og oppsøkende arbeidet i Sandnes som kjerne-virksomhet slik som det har vært fra oppstarten i 2003.

Det er Stiftelsen gatemagasinet ASFALT som står ansvarlig for all virksomhet i Rogaland. Dersom det er spørsmål om fortsettelsen i Sandnes og Jæren kan det rettes til daglig leder Christine H. Midtbøe på mobil 97179424.

Dersom det gjelder Byprestens virksomhet kan spørsmål rettes til byprest Øyvind Justnes Andersen på mobil 976 996 77.

Tilbake