Gatemagasinet ASFALT


Gatemagasinet ASFALT gir mennesker med ruserfaring en anledning til arbeid og inntekt, en strukturert og meningsfylt hverdag, verdighet og mestring, fellesskap med andre selgere og folk flest.

Byprestene driftet salgskontoret for Asfalt i Sandnes og Jæren frem til juni 2020. Fra september 2020 vil en ny aktør overta i Sandnes. Bypresten vil samarbeide med denne aktøren for å bidra til at flest mulig rusavhengige i byen skal finne en arbeidsplass i Asfalt.   

Kontakt Stiftelsen Gatemagasinet Asfalt for mer info (kontaktinfo på gatemagasinetasfalt.no)