Følg Bypresten på Facebook


Bypresten er aktiv på Facebook. Her vil det fortløpende bli lagt ut oppdateringer om det skjer rundt byprestene og rustjenestene i Sandnes. 

 

Byprestens nettside vil først og fremst være et informasjonssted der man kan få oversikt over Byprestens virksomhet, identitet, verdigrunnlag, samarbeidspartnere og rusfaglige tema. Facebooksiden Bypresten i Sandnes (og facebookprofilen Günter Byprest) vil være en mer dynamisk informasjonskanal, som gir fortløpende informasjon om aktuelle saker og hendelser. Klikk deg inn og følg Bypresten i Sandnes og Günter Byprest på Facebook.

Bypresten i Sandnes på Facebook 

Günter Byprest på Facebook

Tilbake