God sommer!


Sommeren er rett rundt hjøret og vi i Bypresten forbereder ferien. 
Vi ser tilbake på et annerledes halvår og gleder oss til det som ligger foran!

 

Vi har lagt bak oss et spennende og utfordrende halvår. Gunther sluttet i jobben til nyttår og Corona-pandemien fortsatte å prege både Sandnes og Byprestens arbeid utover våren. Vi har allikevel fått møte mange og gjort de fleste av våre vanlige arbeidsoppgaver. I tillegg har vi forberedt det nye ungdomsprosjektet vi skal i gang med fra høsten av sammen med Vågen, Sandnes og Gand videregående skoler: et samtaletilbud med fokus på livsmestring og rusforebygging. I forbindelse med ungdomsprosjektet får vi en ny kollega etter sommeren. Det gleder vi oss til!  

Vi i Bypresten ønsker dere alle en god sommer, midt i alt som er.

PS: Vi er kontoret mesteparten av juli og august, så ta gjerne kontakt hvis du vil. 

 

 

Illustrasjon: www.unsplash.com

Tilbake