KARINE OVERTAR NETTSIDEANSVARET


Karine Torvanger, den nyansatte diakonen hos Bypresten, overtar ansvaret for både nettsiden og facebooksiden etter nyttår. 

 

Byprest Günter Theiss har hatt ansvaret for nettsiden og facebooksiden de siste årene. Han går over i ny jobb på nyåret, og Karine overtar ansvaret for profilering av Byprestens virksomhet etter ham. - Det er fint å kunne vise frem til folk flest hva vi jobber med, noen glimt fra hverdagen i det landskapet og blant de menneskene vi har kontakt med, sier Karine. - Jeg ser frem til å bruke nettet og sosiale medier som et viktig verktøy for å få ut budskapet vårt.

Fra og med 01.01.2021 er det Karine som har hånd om dette.  

Tilbake