Karine Torvanger er ny medarbeider hos Bypresten!


Denne høsten er det igjen tre medarbeidere i staben hos Bypresten. Diakon Karine Torvanger kommer fra Lillestrøm menighet, og skal ha spesielt fokus på kvinner i rusmiljøet. 

 

For første gang er en diakon blitt ansatt hos Bypresten i Sandnes. Og det passer bra, for diakoner er utdannet og vigslet til tjeneste i kirkens omsorgs- og fellesskapsbyggende arbeid. Karine er 29 år gammel, kommer fra Fredrikstad, og har de siste årene tjenestegjort som diakon i Lillestrøm menighet. Hun har også bakgrunn fra frivillig arbeid i rusomsorgen i Oslo, med blant annet oppsøkende og gatenær virksomhet i byens rusmiljø.

Bypresten i Sandnes har den siste tiden vært redusert til to ansatte, byprestene Øyvind Justnes Andersen og Günter Aksel Theiss. Etter at Ingeborg Erikstein Krager sluttet i tjenesten i februar, måtte Sandnes kirkelige fellesråd avbryte prosessen med ansettelse i den vakante stillingen. Dette på grunn av Corona-utbruddet, som medførte stor usikkerhet rundt Byprestens fremtidige økonomi (som i stor grad baserer seg på støtte fra næringslivet, private, grupper og kommunen).

Karine blir i første omgang ansatt i et 6 måneders engasjement, men Bypresten i Sandnes håper å kunne tilby henne fast stilling i løpet av denne perioden, dersom den økonomiske utviklingen tillater det. Hun skal, i likhet med Andersen og Theiss, drive oppsøkende og gatenær virksomhet, med spesielt sikte på kvinner i rusmiljøet. Vi er glade for at Karine er på plass og håper Sandnes-gaukene tar godt imot henne.

Tilbake