19.05.2019: 1 Kong 8,12-13.27-30

12 Da sa Salomo:
           Herren har sagt
          at han vil bo i en mørk sky.
          
   
...

27 Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen og himlers himmel kan ikke romme deg, langt mindre dette huset som jeg har bygd! ...


Kilde: www.bibel.no