14.10.2019: 2 Mos 3,7-10

7 Herren sa: «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. ...


Kilde: www.bibel.no