Byprestene i Sandnes

 

Har du har lyst til å gi en gave til byprestenes arbeid i rusmiljøet ?
Da kan beløpet betales inn på konto nr.: 3250.23.15640
Hjertelig takk for gaven.

Russituasjonen: I Sandnes, som i alle større byer i Norge, er det mange rusavhengige. Avhengigheten kan dreie seg om legale rusmidler: alkohol, eller illegale rusmidler: narkotiske stoffer eller piller av forskjellig art. Ofte er det en mix av legalt og illegalt. Byprestene jobber primært i det etablerte rusmiljøet, det vil si blant kvinner og menn mellom 25 og 60 år.

WIKIPEDIA: Rusavhengighet beskriver en tilstand der en person opplever å ha en sterk, nærmest uovervinnelig trang til stadig å oppsøke rus som en del av sitt liv. Rusmiddelavhengighet er en tilstand der et individ må ha stadige tilførsler av et rusmiddel for å oppleve å fungere.

De modige

De modige
De som tør
De som våger å gi noe av seg selv
De som viser at det finnes et hjerte
bak den profesjonelle drakten
De som har tårer
De som ikke er slaver av klokken
De som kan gjøre noe uvanlig
De som har en plutselig latter
De som har gode hender
Det er dem jeg takker

Av Eyvind Skeie

Nærværlotteriet 2016

 

Mange med tung rushverdag har fått merke de tre byprestenes nærvær i sine liv.
De har fått hjelp til daglige utfordringer, handling, legebesøk, oppfølging offentlige kontor, praktisk hjelp til flytting, sosiale tilstelninger, turer sommer som vinter, volleyball, golf, konserter og ikke minst den gode praten under fire øyne. Byprestene oppsøker de rusavhengige på gaten, i hjemmene eller på institusjoner. Byprestene har også ansvaret for oppfølging av selgerne til gatemagasinet ASFALT i Sandnes og på Jæren.
Til nå er det registrert 142 selgere i Sandnes og Jæren. Jevnlig er det et 30 talls aktive selgere i Sandnes og på Jæren.

Byprestene jobber ut fra følgende grunnholdninger:
Tid til å lytte, vilje til å hjelpe, tro på en endring

Nærværlotteriet 2016

Trekningen er foretatt på Sandnes politistasjon 20.12.16.
Totalt solgt for 519.000, alt går til byprestenes
arbeid i rusmiljøet i Sandnes.
Hjertelig takk til alle som har gitt gevinster og kjøpt lodd.

Gevinst nr.

Lodd nr.

1

478

2

200

3

243

4

298

5

348

6

142

7

450

8

212

9

445

10

342

11

470

12

312

13

385

Se gevinstliste

Nærvær

Den norske kirkes arbeid blant rusavhengige i Sandnes

Selv på de mest utsatte plasser kan det vokse

Hverdagsmesse

Kontakt oss

Bypresten
Oalsgate 12
4319 Sandnes

Dagens bibelord