Bypresten > Forsiden

Byprestene i Sandnes

Har du har lyst til å gi en gave til byprestenes arbeid i rusmiljøet ?
Da kan beløpet betales inn på konto nr.: 3250.23.15640
Hjertelig takk for gaven.

Russituasjonen: I Sandnes, som i alle større byer i Norge, er det mange rusavhengige. Avhengigheten kan dreie seg om legale rusmidler: alkohol, eller illegale rusmidler: narkotiske stoffer eller piller av forskjellig art. Ofte er det en mix av legalt og illegalt. Byprestene jobber primært i det etablerte rusmiljøet, det vil si blant kvinner og menn mellom 25 og 60 år.

WIKIPEDIA: Rusavhengighet beskriver en tilstand der en person opplever å ha en sterk, nærmest uovervinnelig trang til stadig å oppsøke rus som en del av sitt liv. Rusmiddelavhengighet er en tilstand der et individ må ha stadige tilførsler av et rusmiddel for å oppleve å fungere.

De modige

De modige
De som tør
De som våger å gi noe av seg selv
De som viser at det finnes et hjerte
bak den profesjonelle drakten
De som har tårer
De som ikke er slaver av klokken
De som kan gjøre noe uvanlig
De som har en plutselig latter
De som har gode hender
Det er dem jeg takker

Av Eyvind Skeie

Residence Lunsj

Nærvær

Vipps

Bypresten har fått VIPPS

Hvis du har lyst til å gi en gave til arbeidet som byprestene i Sandnes har for rusavhengige kan du bruke VIPPS kode 117320.
Sandnes kommune dekker en av våre tre stillinger. Men det resterende, årlig ca. 2. millioner, må dekkes via gaver og andre tiltak.
Hjertelig takk for din gave.

Nærvær

Den norske kirkes arbeid blant rusavhengige i Sandnes

Selv på de mest utsatte plasser kan det vokse

Hverdagsmesse

Kontakt oss

Bypresten
Oalsgate 12
4319 Sandnes

Dagens bibelord